Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Kỹ năng quyết định việc làm hơn bằng cấp
16:45 26/02/2018 GMT+7

Theo Trung tâm Dự báo Nguồn nhân lực và Thị trường lao động TP.HCM về nhu cầu nhân lực, giai đoạn 2018-2020, mỗi năm TP.HCM cần khoảng 150.000 chỗ làm việc mớ.

Lao động có trình độ, tay nghề đang trong tình trạng thiếu hụt. Ảnh T.D

Trong đó, nhu cầu nhân lực qua đào tạo bình quân chiếm 85%, nhu cầu nhân lực bình quân có trình độ trung cấp chiếm tỉ lệ cao nhất là 33%, sơ cấp nghề và công nhân kỹ thuật chiếm 18%, Cao đẳng chiếm 16%, Đại học chiếm 17%, trên Đại học chiếm 2%.

Trong tổng nhu cầu nhân lực, 4 nhóm ngành công nghiệp trọng yếu chiếm tỉ trọng 19%, 9 nhóm ngành kinh tế dịch vụ chiếm 45%, các ngành nghề khác chiếm 36%.

Trong tổng nhu cầu nhân lực qua đào tạo, nhóm ngành nghề kỹ thuật công nghệ chiếm tỉ trọng 35%, nhóm ngành kinh tế – tài chính – ngân hàng – pháp luật – hành chính chiếm tỉ trọng 33%, nhóm ngành khoa học tự nhiên chiếm 7%, các nhóm ngành khác chiếm 3%-5%.

Tuy nhiên, theo ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Nguồn nhân lực và Thị trường lao động TP.HCM, thị trường lao động TP.HCM tồn tại nghịch lý thừa lao động nhưng lại thiếu nhân lực có trình độ cao cho những ngành nghề nằm trong định hướng phát triển.

Lao động chuyên môn kỹ thuật có tay nghề hiện rất thiếu, DN muốn tuyển mà không có. Tuy vậy, phần lớn học sinh, sinh viên tốt nghiệp đều không đáp ứng được ngay yêu cầu công việc, kỹ năng thực hành, yếu và thiếu những kiến thức kỹ năng mềm, khoảng cách giữa học lý thuyết và thực tế công việc còn lớn.

Bối cảnh của năm 2018 có thể mở ra một hướng nhìn hiện nay và những năm sắp tới. Bằng cấp cao không phải là yếu tố quyết định trong chuyện dễ hay khó xin việc, nhân lực phù hợp với yêu cầu tuyển dụng, bảo đảm kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề mới là yếu tố chính đưa người lao động đến với thành công.

“Trong quá trình hội nhập, DN có xu hướng tuyển dụng không quá chú trọng bằng cấp. Bằng cấp cao không phải là yếu tố quyết định trong chuyện dễ hay khó xin việc, nhân lực phù hợp với yêu cầu tuyển dụng, bảo đảm kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề mới là yếu tố chính đưa người lao động đến với thành công”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Theo ông Cổ Tấn Anh Vũ, Trưởng phòng Tuyển sinh Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM: “Việc làm phụ thuộc vào thị trường lao động nhưng quan trọng hơn là năng lực bản thân. Ngành học nào cũng có cơ hội việc làm miễn là giỏi. Giỏi ở đây là năng lực thực sự chứ không chỉ bằng cấp, ngoài kiến thức chuyên môn còn phải hội đủ các kỹ năng cho từng vị trí công việc cụ thể”.

Thu Dịu