Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Năng lực và tâm huyết - hai phẩm chất cốt lõi của cán bộ Hội cơ sở
Hoàng Tính - 07:43 30/10/2022 GMT+7
(Tapchinongthonmoi) Theo ông Bùi Thanh Bình – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai (Sơn La), để xây dựng được những tổ chức Hội Nông dân cơ sở vững mạnh, Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở lựa chọn cán bộ Hội tâm huyết với phong trào nông dân, đồng thời có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ Hội trong tình hình mới.
Cán bộ cơ sở Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai tham gia lớp tập huấn.

Việc làm thường xuyên, liên tục

Ông Bùi Thanh Bình - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai cho biết: Huyện Quỳnh Nhai nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Sơn La, với 7 dân tộc anh em: Dao, Thái, Kháng, La Ha, Mông, Mường và dân tộc Kinh cùng sinh sống. Địa hình đi lại hiểm trở, giao thông khó khăn, chính vì vậy mặt bằng dân trí, trình độ của cán bộ Hội Nông dân cơ sở chưa cao. Vì vậy để nâng cao chất lượng hoạt động của Hội, Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai, Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã thường xuyên quan tâm thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao trình độ, năng lực nhằm từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có tri thức, năng lực công tác và phẩm chất đạo đức tốt, năng động, trách nhiệm trong công việc, góp phần quan trọng xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh.

Điểm nổi bật là những năm qua, các cấp Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai là luôn chủ động rà soát, phân loại trình độ của cán bộ Hội; đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cử cán bộ Hội tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới…

Đồng thời Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai đã tăng cường quán triệt những văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác tổ chức và cán bộ như “Nghị quyết Số 06 - NQ/HNDTW của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới”…

Các cán bộ Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai thường xuyên được cử đi học lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về: Kỹ năng điều hành sinh hoạt chi hội, tổ hội; kỹ năng quản lý, tập hợp, thu hút hội viên; ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo và tổ chức hoạt động Hội…

Ông Lường Văn Vui - Chủ tịch Hội Nông dân xã Nậm Ét (xã vùng III ở huyện Quỳnh Nhai) cho biết: Là địa phương còn có nhiều khó khăn vì vậy việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở rất quan trọng. Trong thời gian qua, Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai đã luôn chú trọng đến công tác bồi dưỡng, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về nghiệp vụ cho xã Nậm Ét. Tham gia các lớp tập huấn cán bộ Hội Nông dân xã Nậm Ét đã nâng cao về kỹ năng tuyên truyền, tâm huyết với công tác Hội và phong trào nông dân, từ đó đã thu hút đông đảo nông dân tham gia vào tổ chức Hội.

Cán bộ Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai thăm quan học tập mô hình phát triển kinh tế cá lồng tại địa phương.

Đào tạo hợp lý tại chỗ

Bà Tòng Thị Thương - Chủ tịch Hội Nông dân xã Chiềng Khay: Là địa phương còn có nhiều khó khăn chính vì vậy để nâng cao kiến thức cho cán bộ Hội Nông dân xã Chiềng Khay, chúng tôi đã tổ chức phối hợp với Hội Nông dân các xã trên địa bàn để đi thăm quan học tập các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi tại mỗi địa phương trong huyện.

Triển khai các đoàn đi thăm quan học tập kinh nghiệm ngay tại địa phương trong huyện, không chỉ giúp chúng tôi có được kiến thức vững vàng, bổ ích mà còn giảm thời gian đi lại học tập, khi triển khai áp dụng vào thực tế tại địa phương cũng gặp nhiều thuận lợi, vì có thể liên hệ trực tiếp với các chủ hộ để học hỏi từ các mô hình một cách thuận lợi.

Cùng với công tác đào tạo tại chỗ đi học tập các mô hình, ông Lò Văn Phương - Chủ tịch Hội Nông dân xã Chiềng Ơn chia sẻ thêm: Để triển khai các công việc, nghị quyết, chỉ đạo… của các cấp, Hội Nông dân xã Chiềng Ơn đã thành lập nhóm zalo chung nhằm giúp cán bộ Hội cơ sở nắm bắt được tình hình một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất. Bên cạnh đó trên zalo các thành viên có thể tham gia thảo luận, trao đổi những khó khăn, vướng mắc và đưa ra các kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo Hội cấp trên.

Bên cạnh đó, hàng năm Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai còn phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Quỳnh Nhai tổ chức các lớp ngắn hạn để đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ, tham mưu tổ chức cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú ở cơ sở.

Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai cũng thường xuyên cử các cán bộ tham gia các lớp tập huấn về Quỹ Hỗ trợ Nông dân, nghiệp vụ Ngân hàng Chính sách Xã hội; Phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Quỳnh Nhai tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất cho các cán bộ, hội viên nông dân.

Xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực

Với nhiều giải pháp thực hiện đến nay, Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai đã xây dựng được đội ngũ cán bộ Hội cơ sở có trình độ, tâm huyết với phong trào nông dân. Nhờ đó, nhiều cơ sở Hội đã có những sáng tạo, linh hoạt trong triển khai các đợt thi đua, hoạt động phong trào; sinh hoạt chi hội, tổ hội được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn nhiệm vụ công tác Hội với đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của hội viên. Tính đến hết tháng 6/2022 toàn huyện đã thu hút 9.187 hội viên hội viên nông dân tham gia vào tổ chức Hội Nông dân.

Nhờ đội ngũ cán bộ Hội có năng lực, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, tâm huyết với phong trào, hoạt động Hội và phong trào nông dân ngày càng được đẩy mạnh. Năm 2021, 100% Hội Nông dân cấp xã đều hoàn thành thành tốt nhiệm vụ, đạt cơ sở Hội vững mạnh. 

“Trình độ chuyên môn của cán bộ Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai ngày được nâng cao. Hội Nông dân huyện (3/4 đồng chí có trình độ thạc sỹ, 1/4 đồng chí có trình độ đại học); Hội Nông dân xã (Chức danh chủ tịch 9/11 đồng chí có trình độ đại học, 1/11 đồng chí có trình độ trung cấp; Chức danh Phó Chủ tịch 10/11 đồng chí có trình độ đại học, 1/11 đồng chí có trình độ trung cấp)”
Ông Bùi Thanh Bình - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai.