Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Ngành Nông nghiệp tỉnh Long An phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng từ 2-2,5%

Mai Anh - 10:57 23/03/2023 GMT+7
Kỳ vọng vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp năm 2023 tăng trưởng từ 2-2,5%, UBND tỉnh Long An vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp, phấn đấu đạt mục tiêu đề ra.

Theo đó, UBND tỉnh Long An yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như tập trung chỉ đạo chăm sóc, bảo vệ cây trồng; phối hợp các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động nông  dân thực hiện tốt công tác tiêm phòng trên gia súc, gia cầm và vắc-xin phòng bệnh dại; phối hợp địa phương hướng dẫn người dân chăm sóc, thả nuôi tôm theo khung thời vụ năm 2023; tập trung thực hiện công tác phòng, chống cháy rừng; đẩy mạnh Chương trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp năm 2023.

Ngành Nông nghiệp tỉnh phấn đấu sản lượng lúa năm 2023 đạt ít nhất 2,8 triệu tấn

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn năm 2023; tăng cường công tác xúc tiến thương mại và quản lý chất lượng an toàn thực phẩm các hàng hóa nông sản của tỉnh; thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM) và các chương trình chuyên đề thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM; tiếp tục đôn đốc các huyện đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các danh mục công trình cấp nước nông thôn thuộc kế hoạch năm 2023; phối hợp các địa phương thực hiện công tác thanh, kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp bảo đảm phục vụ tốt cho sản xuất; đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số ngành Nông nghiệp.

Trong đó, phấn đấu sản lượng lúa năm 2023 đạt ít nhất 2,8 triệu tấn, sản lượng lúa chất lượng cao chiếm 65% tổng sản lượng; Tiếp tục triển khai Kế hoạch xây dựng cơ sở giết mổ tập trung đến năm 2025 của tỉnh; triển khai Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; phấn đấu năm 2023,  toàn tỉnh có thêm ít nhất 9 xã đạt chuẩn NTM, 12 xã NTM nâng cao và 2 xã NTM kiểu mẫu; có thêm 1 huyện đạt chuẩn NTM, 1 huyện đạt chuẩn NTM nâng cao và thực hiện tốt Chương trình OCOP.

Tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn các hợp tác xã nông nghiệp, doanh nghiệp nông nghiệp và nông dân tiếp cận, thực hiện chuyển đổi số nông nghiệp: Truy xuất nguồn gốc, đưa sản phẩm nông nghiệp an toàn lên sàn thương mại điện tử, xây dựng bản đồ vùng trồng,...

UBND tỉnh Long An yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, địa phương có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ quan tâm, hỗ trợ ngành Nông nghiệp, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng khu vực I theo chủ trương chung của tỉnh trong năm 2023./.