Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc sẽ diễn ra vào quý IV/2022

07:45 27/04/2022 GMT+7
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Quyết định số 967/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II. Theo đó, sự kiện dự kiến diễn ra trong quý IV-2022, tại tỉnh Thái Nguyên.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao lần thứ I được tổ chức tại Tuyên Quang năm 2017.

 Đây là một sự kiện văn hóa quy mô lớn, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố có đông đồng bào dân tộc Dao sinh sống tổ chức tại Thái Nguyên. Các hoạt động tại Ngày hội nhằm tôn vinh văn hóa dân tộc Dao giàu bản sắc văn hóa trong cộng đồng 54 dân tộc anh em.

Đây cũng là dịp để các địa phương tham gia có điều kiện học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và đồng bào các dân tộc ý thức trách nhiệm của mình trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Đồng thời, giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Dao tới bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần phát triển du lịch, phát triển kinh tế sau một thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Dự kiến, Ngày hội văn hóa dân tộc Dao sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc và có tính nghệ thuật cao, như: Diễn xướng các loại hình nghệ thuật của đồng bào dân tộc Dao; trình diễn trang phục dân tộc; trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa và du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái; thi đấu thể thao dân gian...

Tiết mục nghi lễ múa cầu may của đồng bào dân tộc Dao của tỉnh Lai Châu tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao lần thứ I năm 2017.

 Các hoạt động của Ngày hội được tổ chức mang tính cộng đồng, đề cao vai trò chủ thể văn hóa, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với các yếu tố tiến bộ của thời đại; kết hợp hài hòa việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế, du lịch bền vững, đặc biệt thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Công Duy (tổng hợp)