Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Nông dân ở làng nông thôn mới được tập huấn kinh doanh
Thụy Bất Nhi - 13:24 02/12/2021 GMT+7
Quỹ toàn cầu hóa Nông thôn mới Hàn Quốc (Saemaul Globalization Fund -SGF) thông tin vừa hoàn tất chương trình tập huấn trực tuyến kỹ năng kinh doanh cho nông dân các làng thí điểm Saemaul tại Việt Nam, diễn ra từ đầu tháng 12/2021.

Theo đó, khoảng 7 làng nông thôn mới đã được các chuyên gia, giảng viên SGF tư vấn, trao đổi các nội dung tập huấn phát triển kinh doanh nông thôn. Do ảnh  hưởng dịch bệnh, phần lớn hoạt động tập huấn diễn ra trực tuyến. Riêng nông dân thôn Thái Lai (Hòa Nhơn, Hòa Vang, Đà Nẵng) được trực tiếp hướng dẫn tiếp cận các mô hình phát triển kinh doanh nông sản trong những ngày qua.

Nông dân tại các làng đã đạt chuẩn nông thôn mới được các chuyên gia SGF tập huấn kỹ năng kinh doanh.

Theo SGF, chương trình tập huấn nhằm hỗ trợ nông dân nắm bắt các vấn đề xây dựng các quỹ phát triển trong làng nông thôn, lập các kế hoạch kinh doanh, hướng trồng trọt thân thiện môi trường, tăng cường vai trò phụ nữ nông thôn trong kinh tế làng xã… Người nông dân, nhất là các tổ chức kinh tế nông thôn sẽ có thêm kiến thức phát triển kinh doanh nông sản, thổ sản đặc thù, để tiếp cận thị trường thương mại ngày một tốt hơn.

Đây cũng là những vấn đề đang được đặt ra ở mô hình phát triển nông thôn mới, phù hợp Chương trình phát triển nông thôn mới Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025./.

*Trang thông tin có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối NTM Trung ương.

“Nông thôn mới giúp tôi thay đổi tư duy để làm giàu”
Đó là chia sẻ của ông Lưu Hồ Lam (hội viên Hội ND xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình). Thay vì làm manh mún, ông đã hưởng ứng chủ trương dồn điền đổi thửa hình thành trang trại tổng hợp cho hiệu quả kinh tế cao.