Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Vốn Quỹ tạo “đòn bẩy” giúp hội viên nông dân Phù Mỹ mở rộng sản xuất, tăng thu nhập

Thanh Chi –Xuân Lộc - 13:02 30/05/2022 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Những năm gần đây, từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân, các cấp Hội Nông dân huyện Phù Mỹ đã kịp thời giải ngân giúp hội viên, nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, xây dựng những mô hình kinh tế hiệu quả, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Vốn Quỹ tạo “đòn bẩy” cho hội viên phát triển sản xuất

Những năm trước đây, với diện tích đất vườn gần 1ha, nông dân Nguyễn Văn Hảo, thôn Trinh Vân Nam (xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ) chủ yếu phát triển mô hình trồng lúa và các loại rau màu. Tuy nhiên, hiệu quả sản xuất từ cây lúa và cây rau màu đem lại thu nhập không cao. Năm 2018, gia đình ông Hảo đã chuyển toàn bộ diện tích đất sang phát triển mô hình trồng và cấy ghép cây lan cảnh.
Trong quá trình chuyển đổi mô hình này, hàng năm gia đình ông Hảo đều được Hội Nông dân xã và huyện hỗ trợ tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây lan. Đặc biệt, vào đầu năm 2020, được sự hướng dẫn của Hội Nông dân huyện Phù Mỹ, dự án phát triển mô hình trồng và cấy ghép cây lan cảnh của các hội viên nông dân xã Mỹ Trinh đã được vay 200 triệu đồng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ Nông dân huyện để phát triển sản xuất. Trong đó, gia đình ông Hảo được vay 40 triệu đồng để có điều kiện mở rộng quy mô trồng lan cảnh.

Nhờ nguồn vốn Quỹ Hội, ông Nguyễn Văn Hảo, thôn Trinh Vân Nam (xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ) phát triển trồng lan cảnh cho thu nhập khá.
Ông Nguyễn Văn Hảo chia sẻ: “Từ nguồn vốn vay ưu đãi của Quỹ Hỗ trợ Nông dân, gia đình tôi có điều kiện đầu tư mở rộng mô hình trồng và cấy ghép cây lan cảnh. Hiện nay, mô hình sản xuất kinh tế của gia đình đã có thị trường tiêu thụ ổn định và đem lại hiệu quả kinh tế cao, khá ổn định nên gia đình rất phấn khởi”. 
Cũng từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân các cấp, nhiều hộ làm bún tại làng nghề bún Tường An, xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ đã có thêm điều kiện để mua sắm máy móc, trang thiết bị, đầu tư vào phát triển sản xuất. Tham gia vào dự án, mỗi hộ hội viên nông dân được hỗ trợ vay từ 30 - 50 triệu đồng. Mặc dù số vốn vay không lớn, nhưng đã và đang tạo “đòn bẩy” góp phần giúp nhiều hộ nông dân có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, tăng thu nhập. Đặc biệt tham gia vào các dự án bước đầu góp phần hình thành liên kết phát triển sản xuất của các hộ dân; hình thành những mô hình phát triển sản xuất theo hướng chi, tổ hội nghề nghiệp.
Để nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân sử dụng đúng mục đích và hiệu quả, trong quá trình bình xét cho vay, Hội Nông dân huyện Phù Mỹ đều tiến hành khảo sát nhu cầu tham gia vay vốn, trong đó ưu tiên lựa chọn các hộ có tinh thần trách nhiệm cao trong sử dụng nguồn vốn vay phát triển mô hình sản xuất. Bên cạnh đó, Hội còn vận động hội viên tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt và nuôi trồng thủy sản.

Giải ngân vốn Quỹ kết hợp tập huấn kỹ thuật sản xuất cho hội viên, thành lập HTX nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

Tính từ đầu năm 2020 đến nay, Hội Nông dân huyện Phù Mỹ đã giải ngân hơn 3,88 tỷ đồng cho 124 hội viên nông dân tham gia vào 34 dự án phát triển sản xuất. Cùng với việc giải ngân nguồn vốn Quỹ giúp các hộ hội viên sản xuất, mới đây Hội Nông dân huyện phối hợp hướng dẫn thành lập mới Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Thuận Phong tại xã Mỹ Thắng, nâng tổng số Hợp tác xã Nông nghiệp trên địa bàn huyện lên 19 hợp tác xã. 5 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu các Hợp tác xã Nông nghiệp trên địa bàn huyện đạt 3,694 tỷ đồng; trong đó dịch vụ tín dụng nội bộ 650,709 triệu đồng, dịch vụ kênh mương nội đồng 360,54 triệu đồng, dịch vụ vật tư nông nghiệp 2,447 tỷ đồng, dịch vụ giống 337,58 triệu đồng…

Ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phù Mỹ đánh giá: Thông qua nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân các cấp trên địa bàn thị huyện đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực. Qua rà soát đánh giá nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ Nông dân các cấp, hầu hết các hộ nông dân được vay vốn đều sản xuất hiệu quả và trả nợ đúng hạn.

Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân bước đầu giúp người dân làng Tường An (Phù Mỹ) giữ gìn và phát triển nghề làm bún truyền thống.
Nhiều mô hình sản xuất đã và đang được hội viên nông dân huyện Phù Mỹ mở rộng quy mô. Thời gian tới, Hội Nông dân huyện Phù Mỹ sẽ tranh thủ nguồn Quỹ Hỗ trợ Nông dân các cấp tiếp tục giải ngân cho hội viên nông dân tham gia vào các mô hình sản xuất, giúp hội viên nông dân vươn lên thoát nghèo và làm giàu, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Từ đầu năm 2022 đến nay, các cấp Hội Nông dân huyện Phù Mỹ đã phối hợp tập huấn kỹ thuật sản xuất cho 4.803 lượt hội viên trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Để tạo điều kiện cho hội viên có thêm vốn đầu tư sản xuất, các cấp Hội đã tín chấp cho vay hơn 7,9 tỷ đồng vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội, nâng tổng dư nợ nguồn vốn này lên đến 133,814 tỷ đồng/2.637 hộ. Ngoài ra, Quỹ Hỗ trợ Nông dân Trung ương, tỉnh, huyện còn giải ngân 37 dự án sản xuất/114 hộ nông dân với tổng số tiền trên 3,84 tỷ đồng.

Nông dân Tân Uyên phát triển chăn nuôi gia súc nhờ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân
(Tapchinongthonmoi,vn) - Những năm qua, nhờ nguồn Quỹ Hỗ trợ Nông dân, nhiều hội viên nông dân huyện Tân Uyên (Lai Châu) có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập, đặc biệt trong chăn nuôi gia súc – thế mạnh của địa phương bởi có điều kiện thiên nhiên phù hợp với mô hình này.