Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Chất lượng cán bộ là kết hợp giữa đào tạo với rèn luyện
Vân Nguyễn - 07:05 31/10/2022 GMT+7
(Tapchinongthonmoi) Trao đổi với phóng viên, bà Huỳnh Ngọc Lệ, Trưởng Ban Xây dựng Hội, Hội ND tỉnh Long An chia sẻ: Thực hiện Nghị quyết 06-NQ/HNDTW của BCH T.Ư Hội NDVN (khóa VII) về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội NDVN đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, đội ngũ cán bộ Hội cơ sở của tỉnh Long An đã từng bước được nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, đạo đức, lối sống, gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
Hội Nông dân tỉnh Long An tổ chức lớp tập huấn Kỹ năng truyền thông về bảo vệ môi trường cho cán bộ, hội viên.

Cán bộ Hội một số nơi chưa đủ sức đáp ứng yêu cầu

Bà Lệ cho biết, để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/HNDTW của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Hội Nông dân tỉnh Long An luôn tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ Hội, kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa đào tạo với rèn luyện trong thực tiễn và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội. Thực hiện nghiêm túc chế độ học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị và cập nhật kiến thức mới cho cán bộ Hội. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội cơ sở có kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội, năng động, sáng tạo đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Tham mưu tạo điều kiện phương tiện làm việc tốt nhất để cán bộ hoàn thành nhiệm vụ.

Cán bộ Hội Nông dân tỉnh Long An luôn quan tâm tuyên truyền cho hội viên, nông dân nhận thức về chính trị, lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc cho hội viên, nông dân; củng cố khối đại đoàn kết ở nông thôn, nhận thức đúng về vai trò của tổ chức Hội và nhiệm vụ của  hội viên trong xây dựng xã văn hóa nông thôn mới. Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội và Hội cơ sở; Chấn chỉnh nề nếp sinh hoạt Hội, bổ sung, điều chỉnh tiêu chuẩn đánh giá chất lượng hoạt động của chi, tổ và cơ sở Hội phù hợp tình hình, nhiệm vụ của Hội giai đoạn hiện nay; Đảm bảo hội viên được sinh hoạt với những nội dung phong phú, thiết thực, có sức hấp dẫn, đặc biệt chú trọng vùng sâu, vùng xa, dân tộc, tôn giáo và những nơi tổ chức và hoạt động của Hội còn yếu kém.

Cũng theo bà Lệ, công tác tuyên truyền của Hội có nơi chưa thường xuyên, thiếu chiều sâu, còn hình thức; việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên nông dân có nơi chưa kịp thời và đầy đủ, từ đó làm hạn chế công tác tham mưu, đề xuất. Tỷ lệ tập hợp nông dân vào tổ chức Hội chưa đều, có nơi còn thấp, hộ nông nghiệp trắng hội viên vẫn còn; chất lượng và tổ chức cơ sở Hội chưa đồng đều, có nơi quản lý hội viên chưa chặt chẽ; nội dung sinh hoạt Hội  có nơi còn khô cứng, hình thức hoặc chỉ quan tâm đặt nặng về lợi ích kinh tế, thiếu tính định hướng giáo dục chính trị; công tác kiểm tra của Hội có nơi chưa đi vào chiều sâu, còn chạy theo thành tích; việc phát hiện mô hình, điển hình để nhân rộng còn chậm; cán bộ Hội một số nơi chưa đủ sức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hội hiện nay đặc biệt là cán bộ cơ sở và chi, tổ hội.

Bà Huỳnh Ngọc Lệ, Trưởng Ban Xây dựng Hội, Hội Nông dân tỉnh Long An với sản phẩm OCCOP tiêu biểu Long An.

Chú trọng phát huy sáng kiến xây dựng mô hình mới

Thời gian qua, công tác xây dựng tổ chức Hội Nông dân Long An gắn liền với việc phát động các phong trào thi đua được các cấp Hội quan tâm đặc biệt, xác định phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là phong trào trọng tâm và xuyên suốt của các cấp Hội. Các cấp Hội thường xuyên tổ chức bình xét và khen thưởng kịp thời để động viên phong trào, qua đó đã giúp cho nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện của từng nơi nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giúp giải quyết việc làm và giảm hộ nghèo. Đồng thời, Hội tăng cường các hoạt động hỗ trợ để giúp cho nông dân phát triển sản xuất như chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, tạo vốn, xây dựng các dự án phát triển kinh tế, tham quan học tập mô hình, tổ chức và phối hợp dạy nghề cho nông dân…

Cùng với phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, các cấp Hội còn phối hợp thực hiện phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang thuận lợi cho việc sản xuất kinh doanh và nâng cao chất lượng cuộc sống của hội viên nông dân; các hoạt động văn hóa -văn nghệ - thể dục - thể thao được duy trì hàng năm và được đông đảo hội viên nông dân đồng tình hưởng ứng, đã góp phần nâng cao đời sống mọi mặt của cán bộ, hội viên nông dân.

Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh được các cấp Hội quan tâm và phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, tổ chức xây dựng nhiều mô hình điển hình có hiệu quả, qua phong trào này góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn, giúp người dân an tâm trong sản xuất. Qua các phong trào của Hội đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu, nòng cốt cho công tác xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Đội ngũ cán bộ Hội được đào tạo, bồi dưỡng qua các lớp và ý thức tự rèn, tự học để đạt trình độ chuẩn theo quy định, đã từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, đạo đức, lối sống, gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, phát động và đẩy mạnh các phong trào phát huy sáng kiến xây dựng mô hình mới, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Hội. Xây dựng tổ chức Hội gắn với tổ chức các phong trào thi đua và tham gia một số chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn.