Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Đăk Hà phấn đấu đạt chuẩn Huyện Nông thôn mới vào năm 2025
Trọng Nghĩa - 11:29 18/11/2022 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Đến nay, huyện Đăk Hà (Kon Tum) có 5/10 xã đạt chuẩn Xã Nông thôn mới, trong đó 2 xã đạt chuẩn Xã Nông thôn mới nâng cao, 2 thôn đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2022 huyện phấn đấu 02 xã về đích nông thôn mới, hướng đến mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2025.

Chú trọng nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững cho người dân

Qua 10 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Đăk Hà đang là địa phương dẫn đầu trên địa bàn tỉnh Kon Tum với 5 xã đạt chuẩn NTM. Trong đó, có xã Hà Mòn và xã Đăk Mar được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao, thôn Thống Nhất (xã Hà Mòn) và thôn 5 (xã Đăk Mar) đã được công nhận đạt chuẩn Bộ tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2021. Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận, tích cực của nhân dân, đến nay, huyện Đăk Hà trở thành địa phương dẫn đầu trong toàn tỉnh về xây dựng NTM với 5 xã được công nhận đạt chuẩn, 5 xã đã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí….

Lễ công bố và đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao đối với xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà.

Để đạt được mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2025 đã đề ra, huyện Đăk Hà nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Đồng thời xây dựng kế hoạch và đề ra những giải pháp cụ thể nhằm thực hiện đảm bảo các mục tiêu, trong đó chú trọng nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững cho người dân; lồng ghép các nguồn vốn thực hiện các tiêu chí NTM. Khai thác và phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương, chú trọng phát triển kinh tế tập thể; phát triển nông nghiệp gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.

Ông Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo huyện Đăk Hà trao bằng công nhận xã Đăk Hring được công nhận xã nông thôn mới.

Những ngày đầu năm 2022, nhân dân xã Đăk Hring phấn khởi, tự hào khi thành quả sau nhiều năm nỗ lực, xã trở thành xã NTM thứ 5 của huyện Đăk Hà. Cơ sở hạ tầng – kỹ thuật được đầu tư khang trang, đồng bộ. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên… là động lực để nhân dân vững tin vào chặng đường tiếp theo.
Theo ông Lê Văn Hiền – Chủ tịch UBND xã Đăk Hring, với sự đồng thuận và tin tưởng vào chủ trương xây dựng NTM của người dân, đến nay xã Đăk Hring có 100% trục đường liên xã được nhựa hóa đạt chuẩn; 99% đường trục thôn, liên thôn được cứng hóa; trên 19km trục đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội. Số hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ lưới điện quốc gia đạt tỷ lệ 99%; 100% thôn, làng có điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng, khu thể thao; 1.633 hộ có nhà ở đạt theo tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng; vận động người dân mạnh dạn thay đổi cơ cấu cây trồng trong sản xuất nông nghiệp, cải tạo vườn tạp mang lại hiệu quả kinh tế cao...... Qua đó, không chỉ góp phần thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại, mà còn nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Xây dựng nông thôn mới xã Đăk Hring khởi sắc từ cải tạo vườn tạp.

Không riêng gì tại xã Đăk Hring, những kết quả trong xây dựng NTM nâng cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu cũng gặt hái được những kết quả đáng tự hào tại các xã NTM khác của huyện như Hà Mòn, Đăk Mar. Diện mạo nông thôn ngày càng thay đổi, được nâng cao cả về chất và lượng, nhân dân tin tưởng, đồng thuận vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Với chủ trương “Có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”, sau khi xã được công nhận đạt chuẩn NTM đầu tiên của tỉnh và khu vực Tây Nguyên, xã Hà Mòn tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để nâng cao các tiêu chí đã đạt gắn với củng cố các tiêu chí “mềm” như: Thu nhập, môi trường, chỉnh trang bộ mặt khu dân cư… Trong đó, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng hộ gia đình, cá nhân đối với cộng đồng. Dần hình thành những khu dân cư kiểu mẫu gắn với các mô hình kinh tế mẫu, thiết chế Văn hóa – xã hội kiểu mẫu…

Đến cuối năm 2021, thu nhập bình quân đầu người tại xã Hà Mòn là 47,9 triệu đồng, cao gấp 1,45 lần so với so với thời điểm xã được công nhận NTM năm 2013. Tại xã Đăk Mar, thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng, cao hơn 1,29 lần so với năm 2015. Hiện nay, thôn Thống Nhất xã Hà Mòn và thôn 5 xã Đăk Mar được công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Người dân thôn Bình Minh (xã Hà Mòn) đóng góp ngày công xây dựng tuyến đường nông thôn mới. 

Tập trung nhiều nguồn lực hoàn thiện các tiêu chí theo phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”

Là một trong những địa phương đi đầu trong phong trào xây dựng NTM, ông Hà Tiến, Chủ tịch UBND huyện Đăk Hà cho biết, năm 2022 huyện đặt chỉ tiêu xây dựng 2 xã Ngọc Wang và Đăk Ui đạt chuẩn NTM và đến năm 2025 phấn đấu thị trấn Đăk Hà đạt đô thị loại IV. Huyện sẽ tập trung nguồn lực cho 2 xã Ngọc Wang, Đăk Ui cũng như xây dựng hạ tầng cho thị trấn Đăk Hà để đạt được các mục tiêu trên.

Đường giao thông NTM tại xã Đăk Ui.

Trên cơ sở kinh nghiệm xây dựng NTM từ các xã đạt chuẩn, song song với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện chương trình xây dựng NTM đảm bảo chất lượng, phù hợp với điều kiện thực tế và định hướng phát triển kinh tế - xã hội địa phương, huyện Đăk Hà đang tập trung nhiều nguồn lực gắn với huy động sự đóng góp của người dân và cộng đồng doanh nghiệp vào hoàn thiện các tiêu chí theo phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”. Trong đó, tập trung vào đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng – kỹ thuật, tạo điều kiện cho người dân phát huy nội lực trong phát triển kinh tế. Lấy kinh tế làm đòn bẩy để thực hiện các tiêu chí còn lại.

Cà phê là cây công nghiệp chủ lực, tạo đòn bẩy kinh tế trong xây dựng NTM của huyện Đăk Hà, chiếm khoảng 50% diện tích cà phê của toàn tỉnh Kon Tum.
“Mục tiêu quan trọng nhất, cốt lõi nhất trong NTM vẫn là nâng cao đời sống gắn với hưởng thụ tinh thần của người dân. Đạt chuẩn NTM rồi nhưng phải giữ và phát triển, nâng cao các tiêu chí để người dân cảm thấy thỏa mãn với những thành quả đạt được. Do đó, Đảng bộ và nhân dân huyện Đăk Hà đặt ra quyết tâm và nỗ lực phấn đấu trở thành một địa phương điển hình trong phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc và chất lượng cuộc sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Phấn đấu trong năm 2022, huyện xây dựng xã Đăk Ui và Ngọc Wang cán đích NTM. Tạo tiền đề xây dựng huyện đạt chuẩn NTM và Thị trấn Đăk Hà đạt Đô thị loại IV vào năm 2025” – Bí thư Huyện ủy Đăk Hà Ka Ba Thành nhận định.

Ra quân xây dựng NTM tại thôn 5 thị trấn Đăk Hà. 

Có thể khẳng định, chương trình xây dựng NTM đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn; các tầng lớp nhân dân đã chủ động, tự nguyện tham gia với nhiều hình thức đa dạng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được nâng cao; hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được hoàn thiện; môi trường sinh thái được bảo vệ; bản sắc văn hoá được giữ gìn và phát huy; trình độ dân trí và chất lượng hệ thống chính trị cơ sở từng bước được nâng cao.

Thành quả này, càng củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân vào chủ trương xây dựng NTM, trên quan điểm “Dân biết – dân bàn – dân làm – dân hưởng thụ”. Với niềm tin và sự chung tay xây dựng của các tầng lớp nhân dân, huyện Đăk Hà sẽ đạt mục tiêu là huyện đầu tiên của tỉnh được công nhận đạt chuẩn NTM vào năm 2025 theo đúng kế hoạch đề ra.