Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Đắk Lắk: Hội Nông trại huyện Ea Karn được thành lập giúp liên kết, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị
15:08 21/06/2020 GMT+7
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định 781/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Theo đó, sửa đổi

Ngày 20/6, tại tỉnh Đắk Lắk, UBND huyện Ea Kar tổ chức Đại hội lần thứ Nhất Hội Nông trại Ea Kar (nhiệm kỳ 2020 – 2025). Ông Trần Quý Ngọc, HTX Doanh nghiệp nông nghiệp và Du lịch Hồ Ea Kar được bầu làm Chủ tịch Hội Nông trại huyện Ea Kar.

Đại hội lần thứ Nhất Hội Nông trại Ea Kar. Ảnh: Vân Nguyễn

Hội Nông trại huyện Ea Kar là tổ chức xã hội – nghề nghiệp mang tính chất kỹ thuật của quần chúng có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, hoạt động tự nguyện, đoàn kết hợp tác, giúp nhau làm nòng cốt phát triển kinh tế địa phương.

Phát biểu tại Đại hội, ông Vương Tấn Thành, Phó Bí thư trường trực huyện Ủy Ea kar cho biết: Hội Nông trại huyện Ea Kar được thành lập, nhằm liên kết, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng và kết nối thị trường nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và xây dựng phát triển nông nghiệp bền vững.

Đây là một trong những giải pháp tái cơ cấu sản xuất ngành Nông nghiệp của địa phương, tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu thị trường. Qua đó hướng dẫn cho nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao và mở rộng mô hình sản xuất. Đây là chủ trương lớn để chính quyền địa phương tạo điều kiện cho nông dân và các chủ trang trại yên tâm đầu tư phát triển kinh tế.

Hội Nông trại huyện Ea Kar bước đầu thành lập có hơn 40 hội viên, là các chủ trang trại, các hộ cá thể có quy mô sản xuất lớn, các công ty hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Hội khi đi vào hoạt động sẽ hỗ trợ hội viên tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, hữu cơ bền vững, bảo quản chế biến sau thu hoạch. Tìm kiếm vật tư đầu vào sản xuất chất lượng, giá thành thấp, tiếp cận với các dự án hỗ trợ nông nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới. Liên kết, kết nối thị trường tiêu thụ, quảng bá sản phẩm, kêu gọi đầu tư, hình thành chợ lưu động…

Vân Nguyễn