Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Điểm sáng trợ giúp pháp lý cho nông dân ở Thanh Hóa

07:12 18/10/2021 GMT+7

Những năm qua, các cấp Hội Nông dân (ND) trong tỉnh Thanh Hoá đã tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho hàng nghìn hội viên ND. Qua đó, giúp ND xứ Thanh tiếp cận với kiến thức pháp luật, góp phần hỗ trợ phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo bền vững…

Tháng 7/2021 vừa qua, Hội ND tỉnh Thanh Hoá tổ chức ra mắt CLB nông dân với pháp luật xã Thiệu Trung, Thiệu Hoá. Ảnh: L.H

Điểm sáng ở Mường Lát

Huyện miền núi Mường Lát là điểm sáng trong công tác tuyên truyền pháp luật cho hội viên ND. Ông Lộc Văn Hiến, Chủ tịch Hội ND huyện Mường Lát cho biết: Mường Lát có đường biên giới dài hơn 100km, tiếp giáp với tỉnh Hủa Phăn (Lào), người dân đa số là đồng bào dân tộc thiểu số nên am hiểu về pháp luật còn hạn chế. Chính vì vậy, Hội ND huyện Mường Lát xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên ND là nhiệm vụ trọng tâm nên đã tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật trong các tầng lớp nhân dân.

Theo ông Hiến, với 6.972 hội viên, 88 chi hội, Hội ND huyện Mường Lát luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền về Luật Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, quyền, nghĩa vụ cơ bản của cán bộ, hội viên, ND trong Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; các luật, pháp lệnh, văn bản mới có hiệu lực năm 2020, 2021; các chủ trương, quan điểm, chính sách lớn trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các chỉ thị, nghị quyết của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Mường Lát, chính sách khuyến khích doanh nghiệp tích tụ tập trung đất đai để pháp triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện; chính sách về giải phóng mặt bằng, thu hồi đất trên địa bàn huyện đến các tầng lớp Nhân dân.

Riêng năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, các cấp Hội ND huyện Mường Lát đã phối hợp với các ban, ngành, tổ chức, đoàn thể chính trị – xã hội, xây dựng, lựa chọn nội dung tuyên truyền liên quan thiết thực đến đời sống nhân dân, như: Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Đất đai… để tổ chức tuyên truyền, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý được 42 buổi cho 10.921 lượt hội viên ND.

Bên cạnh đó, định kỳ hàng năm, Hội ND huyện chỉ đạo, hướng dẫn Hội ND xã, thị trấn tổ chức cho hội viên ký cam kết “Gia đình hội viên không có người vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội”. Đến nay, 100% hội, chi hội cơ sở với 4.800 hộ gia đình hội viên, ND tham gia ký cam kết, cấp phát trên 1.608 cuốn tài liệu, tờ rơi pháp luật, duy trì hoạt động 88 chi hội “Nông dân với pháp luật”.

Cùng với tuyên truyền, từ đầu năm 2020 đến nay, hàng tháng, lãnh đạo Hội ND các cấp ở Mường Lát đã tham gia tiếp công dân và Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định. Kết quả, đại diện lãnh đạo các cấp Hội đã tham dự tiếp công dân 57 cuộc với 79 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh; Hội ND cấp cơ sở đã tham gia hòa giải thành công 55 vụ. Qua đó, góp phần giảm thiểu khiếu kiện vượt cấp, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Phát huy mô hình “Nông dân với pháp luật”

Thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ, Hội ND tỉnh Thanh Hoá đã chủ động ký kết các chương trình phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh… để thực hiện tuyên truyền về giáo dục pháp luật, hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; thực hiện chính sách đất đai, giải phóng mặt bằng, giải quyết các khiếu kiện về đất đai; khiếu nại, tố cáo; tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, tai, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông…

Trong 5 năm qua, Hội ND tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức gần 20.000 buổi sinh hoạt, nội dung sinh hoạt đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu pháp luật cho hội viên, ND; phổ biến các chế độ, chính sách mới liên quan đến nông nghiệp, ND, nông thôn.

Các cấp Hội ND còn tích cực lồng ghép các hoạt động của Hội để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành, các văn bản liên quan đến tình hình chính trị, kinh tế – xã hội của địa phương, lĩnh vực ngành phụ trách để cán bộ, hội viên kịp thời nắm bắt, hưởng ứng thực hiện.

Để công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả, Hội ND tỉnh Thanh Hoá chú trọng thành lập và duy trì các câu lạc bộ (CLB) “Nông dân với pháp luật”. Hiện nay, toàn tỉnh có 27 xã, phường, thị trấn đã xây dựng được CLB “Nông dân với pháp luật” với trên 11.000 thành viên làm nòng cốt. Các CLB “Nông dân với pháp luật” xây dựng được gần 150 tủ sách pháp luật.

Ông Trần Bình Quân, Chủ tịch Hội ND tỉnh Thanh Hoá cho biết: Xuất phát từ nhu cầu thực tế của địa phương, các CLB “Nông dân với pháp luật” được thành lập và ra mắt nhằm nâng cao kỹ năng tiếp công dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và hòa giải, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Định kỳ các CLB được Hội ND tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hoá trao đổi, hướng dẫn các thành viên CLB những nội dung cơ bản trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác tuyên truyền, trợ giúp pháp lý và Quy chế làm việc, hoạt động của CLB trên cơ sở các quy định của pháp luật.

Trong những năm qua, các CLB tiêu biểu như CLB của xã điểm Đông Hưng, huyện Đông Sơn đã tổ chức được 7 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ND của 7 thôn. Ban Chủ nhiệm đã tham gia tiếp ND và hòa giải 18 vụ việc, tham gia đề xuất giải quyết được 10 đơn thư khiếu nại, tố cáo của ND, vận động 64 hộ ND bàn giao mặt bằng xây dựng 5ha đất nông nghiệp cho nhà đầu tư đúng tiến độ đồng thời đảm bảo quyền lợi của ND do vậy đến nay xã không có đơn thư khiếu nại về thu hồi đất đai của ND.

“Thời gian tới, các cấp Hội trong tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng, củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng truyền thông cho đội ngũ tuyên truyền viên của Hội; gắn việc thực hiện công tác Hội với công tác tuyên truyền pháp luật đến cán bộ, hội viên. Đồng thời, nhân rộng mô hình CLB “Nông dân với pháp luật”; vận động cán bộ, hội viên thực hiện phong trào “Nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng – an ninh”.
Ông Trần Bình Quân, Chủ tịch Hội ND tỉnh Thanh Hoá.

Huy Anh