Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Xã Phi Thông (TP. Rạch Giá, Kiên Giang):

Diện mạo “nông thôn mới nâng cao” ngày càng rõ nét

Ngô Văn - 08:16 12/02/2024 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Tính đến cuối năm 2023, Phi Thông đã đạt 14/19 chuẩn tiêu chí nông thôn mới nâng cao (đạt 73,68%). Đời sống nhân dân địa phương ngày càng được cải thiện. Diện mạo nông thôn mới nâng cao ngày càng rõ nét. Đây là kết quả đáng ghi nhận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phi Thông.

Phi Thông là xã vùng ven, có diện tích hơn 4.500ha, chiếm 42,37% diện tích tự nhiên của thành phố Rạch Giá. Xã có 6 ấp, 97 tổ nhân dân tự quản. Dân số toàn xã năm 2023 ước có 3.736 hộ với 14.572 khẩu, trong đó dân tộc Khmer chiếm 33,62%). 
Theo ông Trần Thanh Sang – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phi Thông, xã xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là một quá trình thường xuyên, liên tục. Xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới đã khó, việc giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí càng khó khăn hơn, đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm của cả hệ thống. Vì vậy, sau khi xã Phi Thông được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đã tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới xây dựng xã đạt chuẩn “nông thôn mới nâng cao”.

 Lễ ra quân thực hiện mô hình tuyến đường hoa một số khu vực tại xã Phi Thông.

Trên quan điểm đó, năm 2023 Đảng ủy, UBND xã Phi Thông đã ban hành một số văn bản chỉ đạo, điều hành việc xây dựng nông thôn mới. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội xã Phi Thông đã xây dựng các chương trình, kế hoạch phối hợp với UBND xã để tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Đảng ủy, HĐND, UBND xã thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát ban hành nhiều văn bản, hướng dẫn, uốn nắn, chỉ đạo các ngành thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra, đồng thời phát huy tốt vai trò giám sát của cộng đồng.
Chú trọng tạo sự đồng thuận của quần chúng nhân dân
Công tác tuyên truyền luôn được xã Phi Thông xác định là một trong những khâu quan trọng, là cơ sở trong việc tạo sự đồng thuận của quần chúng nhân dân và có tính quyết định trong thực hiện thành công xã nông thôn mới. Ban Quản lý (BQL) xã đã ban hành chương trình, kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới cho nhiều đối tượng. Qua đó BQL đã chỉ đạo các thành viên và trưởng Ban lãnh đạo các ấp tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền thông qua sinh hoạt tổ nhân dân tự quản; lồng ghép các cuộc họp tuyên truyền giáo dục pháp luật; các cuộc họp của các chi tổ hội của các ngành, đoàn thể, tổng cộng được 41 cuộc, có 1.136 lượt người dự.  UBND xã cũng đã tổ chức triển khai tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, qua đó, thu hút được sự tham gia của đông đảo người dân. Tin bài về nông thôn mới xã Phi Thông được phát trên sóng truyền thanh xã và trên trang thông tin điện tử thành phố Rạch Giá.
Công tác tuyên truyền đã mang lại hiệu quả thiết thực, nhận thức của đội ngũ cán bộ và nhân dân ngày càng được nâng lên, phát huy tính tự lực, tự cường, thấy được trách nhiệm của từng người trong tham gia xây dựng nông thôn mới, cán bộ đảng viên thể hiện tiêu biểu gương mẫu trong tổ chức thực hiện.
Chỉ đạo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân
Trong năm 2023, xã Phi Thông đã phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh và thành phố Rạch Giá triển khai các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ sản xuất. Diện tích sản xuất lúa là 3.784ha, năng suất bình quân 14,23 tấn/ha (đạt 109.46% kế hoạch). sản lượng lương thực đạt 53.875 tấn (đạt 107,75% kế hoạch; tăng 5.670 tấn so với năm 2022); tổ chức hướng dẫn, tư vấn kỹ thuật, tập huấn triển khai, thực hiện các mô hình kinh tế; các mô hình nuôi thủy sản tiếp tục phát triển. Các mô hình kinh tế, rau ăn lá, củ, cây ăn trái tiếp tục duy trì và đạt hiệu quả.
UBND xã đã thực hiện tốt việc chỉ đạo tiêm phòng, vệ sinh tiêu độc khử trùng, phối hợp quản lý giết mổ gia súc, gia cầm. Đến nay trên địa bàn xã chưa xảy ra các dịch bệnh lớn, tổng đàn gia súc gia cầm 69.167 con (tăng 20.004 con so với năm 2022).  
Công tác phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn năm 2023 tập trung vào đẩy mạnh việc cung cấp thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Các nguồn lực được tăng cường hỗ trợ cho đào tạo nghề, truyền nghề, ứng dụng máy móc thiết bị, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, gắn với tư vấn trợ giúp thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác. Việc phối hợp tổ chức liên doanh, liên kết, hợp tác sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho người dân được xã chú trọng và thực hiện có hiệu quả.
Đã đạt 14/19 tiêu chí “nông thôn mới nâng cao”
Theo báo cáo năm 2023 của UBND xã Phi Thông, nguồn lực huy động xây dựng nông thôn mới năm 2023 ước tính trên 80 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2023, Phi Thông đã đạt 14/19 chuẩn tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo Quyết định 2750 của UBND tỉnh (đạt 73,68%). Cụ thể các tiêu chí đã đạt bao gồm: Quy hoạch, Thủy lợi và phòng, chống thiên tai, Điện, Trường học, Văn hoá, Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Nhà ở dân cư, Thu nhập, Nghèo đa chiều, Lao động, Hành chính công, Tiếp cận pháp luật, Môi trường. Các tiêu chí đã hoàn thành một phần nhưng tổng thể chưa đạt gồm: Giao thông, Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, Y tế, Chất lượng môi trường, Quốc phòng và an ninh. 

Trong năm 2023, xã đã cử di đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho 17 lượt cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, nâng tỷ lệ cán bộ xã đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới, nang cao chất lượng hệ thống chính trị của xã.

Nhìn lại việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2023, xã Phi Thông đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, rất đáng được ghi nhận. Cấp ủy, chính quyền đã xã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình, bám sát chỉ đạo của ngành cấp trên; sự quyết tâm và đồng tinh cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới. 
Xã đã thực hiện tốt công tác triển khai tuyên truyền tạo đồng thuận cao trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời, huy động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa bàn xã tích cực tham gia ủng hộ các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới như: Tiền, cơ sở vật chất, hiến đất, ngày công lao động. Có được kết quả đồng bộ này là do các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao; sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh, thành phố và các ngành liên quan; sự chủ động phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã; sự cố gắng, nỗ lực của Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới của xã và Tổ vận động ấp; đặc biệt là sự đồng thuận cao và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong xã.
Đảng uỷ, UBND xã Phi Thông cũng đã thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong xây dựng nông thôn mới, phân tích, làm rõ các nguyên nhân, giải pháp để tiếp tục khắc phục và cải thiện trong năm 2024 và những năm tới, hướng tới đưa toàn xã sớm đạt được mục tiêu “xã nông thôn mới nâng cao” trong thời gian tới.