Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Hội ND Bình Phước: Tôn vinh cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu, xuất sắc
10:23 09/10/2020 GMT+7
Ngày 8/10, Hội Nông dân tỉnh Bình Phước đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020) và tuyên dương cán bộ, hội viên nông dân, trong không khí phấn khởi chào mừng của thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ

Ngày 8/10, Hội Nông dân tỉnh Bình Phước đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020) và tuyên dương cán bộ, hội viên nông dân, trong không khí phấn khởi chào mừng của thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, hướng tới Đại hội VIII của Đảng.  

105 hội viên nông dân tiêu biểu được vinh danh tại Hội nghị.

Dự buổi lễ có ông Nguyễn Hùng Dũng, Phó trưởng Cơ quan Thường trực T.Ư Hội NDVN tại miền Nam; bà Huỳnh Thị Hằng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND; Huỳnh Anh Minh Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Hà Anh Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; bà Đào Thị Lanh, TUV – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Phước, cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, các cán bộ, hội viên nông dân các cấp về ôn lại truyền thống 90 năm vẻ vang của giai cấp nông dân Việt Nam và những đóng góp của Hội Nông dân Bình Phước sau hơn 20 năm tái lập.

Trải qua 90 năm trưởng thành và phát triển, được Đảng ta và Bác Hồ lãnh đạo, rèn luyện, Hội Nông dân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, hoạt động của Hội và phong trào thi đua yêu nước của nông dân đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Hội Nông dân Việt Nam luôn hoàn thành xuất sắc vai trò, nhiệm vụ tập hợp giai cấp nông dân trở thành lực lượng to lớn thực hiện các nhiệm vụ cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Hội là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp nông dân; đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của giai cấp nông dân; có nhiều tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước về chủ trương, đường lối, chính sách phát triển nông nghiệp, xây dựng giai cấp nông dân và xây dựng nông thôn mới.

Là nhân tố quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đặc biệt là thực hiện và phát huy dân chủ ở cơ sở, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng đất nước.

Đối với Bình Phước, thời gian qua các cấp Hội đã nỗ lực không ngừng và đạt được nhiều kết quả nổi bật trong các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo bền vững. Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới… ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, những mô hình mới trong sản xuất, kinh doanh. Hoạt động Hội vì thế ngày càng đi vào thực chất và vững mạnh. Qua đó, góp phần vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương.

Công tác xây dựng tổ chức Hội được xác định là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt với phương châm tích cực đổi mới, đa dạng các hình thức vận động, tập hợp hội viên Nông dân tham gia các phong trào thi đua của Hội, chú trọng hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ nông dân áp dụng KHKT vào phát triển sản xuất và kịp thời, động viên, khích lệ, khen thưởng, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, thông qua đó để tập hợp đoàn kết hội viên; nâng cao vị trí, vai trò tổ chức Hội trong hệ thống chính trị. Hội viên nông dân toàn tỉnh hiện nay là gần 90 nghìn đang sinh hoạt tại 874 chi Hội khu dân cư, 267 chi, tổ hội nghề nghiệp, 136 hợp tác xã, tổ hợp tác và 30 câu lạc bộ.

Nguyên lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Bình Phước về dự lễ, ôn lại truyền thống 90 năm vẻ vang của giai cấp nông dân Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Biểu dương 90 cán bộ và 105 hội viên tiêu biểu được vinh danh tại hội nghị. Đồng thời nêu những nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh  Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định phát triển nông nghiệp trong nhiệm kỳ tới.

Cùng với 3 nhiệm vụ trọng tâm: Tạo vùng nguyên liệu, chế biến, hình thành liên kết chuỗi giá trị. 3 ngành trọng điểm: Chăn nuôi, trồng trọt, lâm nghiệp. 3 sản phẩm xuất khẩu chủ yếu: Chăn nuôi, hạt điều, sản phẩm từ gỗ. 3 giải pháp hỗ trợ tổng thể: Quy hoạch lại vùng sản xuất nguyên liệu; chính sách thu hút; hỗ trợ; nông nghiệp công nghệ cao. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân toàn ngành Nông nghiệp hàng năm đạt từ 5% – 6%.

Để thực hiện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Hội Nông dân cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, giúp cho cán bộ hội viên nông dân nhận thức rõ vai trò, vị trí của mình trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và phong trào xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức họat động hướng mạnh về cơ sở, nắm bắt đề xuất, kiến nghị kịp thời với cấp ủy, chính quyền, giải quyết có hiệu quả những nguyện vọng chính đáng, những vấn đề bức xúc phát sinh trong đời sống nông dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, toàn thể hội viên nông dân cũng như các cấp hội nông dân trong tỉnh phát huy hơn nữa những thành quả đã đạt được. Trong đó cần tập trung vào các vấn đề cốt lõi như: Tạo mối liên doanh, liên kết, trú trọng xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu hướng đến xuất khẩu. Quan tâm nhiều hơn đến lĩnh vực chế biến, gắn với xây dựng vùng nguyên liệu sạch, vùng nguyên liệu hữu cơ, giảm dần chăn nuôi nhỏ lẻ và đẩy mạnh chăn nuôi tập trung…tiếp cận cách làm nông nghiệp công nghệ cao, mỗi xã phải có 1 sản phẩm đặc trưng có thương hiệu…Mục tiêu cuối cùng là nâng cao thu nhập, tạo điều kiện giúp người nông dân làm giàu chính đáng.

“Bình Phước là tỉnh nông nghiệp. Trong nhiều năm tới, nông nghiệp vẫn là lĩnh vực quan trọng của tỉnh. Trong đó nông dân là lực lượng chủ đạo, chủ thể. Với nhiều nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và những cán bộ hội tích cực…tin rằng, đây chính là lực lượng, lĩnh vực sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng để Bình Phước phát triển giàu mạnh trong tương lai”. Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Tiếp thu những ý kiến đóng góp và chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy,  bà Đào Thị Lanh, Chủ tịch Hội Nông dân cho biết: Với khí thế thi đua và tinh thần trách nhiệm cao trước yêu cầu đổi mới của đất nước, của Đảng bộ tỉnh, cán bộ, hội viên, nông dân tỉnh Bình Phước quyết tâm phát huy tốt vai trò trách nhiệm, tinh thần chủ động, sáng tạo của mỗi cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh. Chúng tôi tin tưởng công tác Hội và các phong trào thi đua yêu nước do Hội phát động sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công vượt bậc trong thời gian tới, góp phần phấn đấu cùng Đảng bộ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, phấn đấu đưa Bình Phước trở thành tỉnh có quy mô kinh tế khá trong khu vực kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ; cùng với giai cấp nông dân Việt Nam xây dựng và phát triển nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh hiện đại.

Dịp này, 105 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu năm 2019 và 90 cán bộ Hội các cấp trong tỉnh có thành tích xuất sắc giai đoạn 2015-2020 được vinh danh, khen thưởng. Trong đó, 5 nông dân vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tin, ảnh: H.Tuấn