Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Lai Châu xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trong phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới
Bích Hoa - 07:12 25/10/2022 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn)- Những năm qua, các cấp Hội Nông dân tỉnh Lai Châu bằng các hình thức tuyên truyền vận động đa dạng, xây dựng các mô hình “Dân vận khéo”… đã tích cực tham gia có hiệu quả vào phong trào thi đua "Lai Châu chung sức xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững", góp phần nâng cao đời sống hội viên, nông dân.

Chủ động đảm nhận thực hiện các tiêu chí cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội

Ðể thực hiện hiệu quả phong trào, Hội Nông dân tỉnh Lai Châu xác định trước hết phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về mục đích, nội dung, ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện. 

Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, của tỉnh về xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp... Nhiều hình thức tuyên truyền cụ thể, thiết thực đã được các cấp Hội triển khai thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ hội; tổ chức sân khấu hóa các hội thi, hội diễn, hoạt động văn hóa, văn nghệ; phát hành cuốn Thông tin công tác Hội, phát hành sách, tài liệu cho cơ sở Hội sinh hoạt; tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng... 

Ðặc biệt, Hội Nông dân tỉnh triển khai Ðề án “Phát huy vai trò chủ thể của các cấp Hội và hội viên nông dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới”; chỉ đạo các cấp Hội chủ động đảm nhận thực hiện các phần việc, tiêu chí cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội, như: Tiêu chí về nhà ở, thu nhập, hộ nghèo, tổ chức sản xuất, môi trường và an toàn thực phẩm. 

Người dân xã Bình Lư, huyện Tam Đường tích cực xây dựng nông thôn mới. Ảnh tư liệu

Điển hình như Hội Nông dân huyện Tam Đường đã phối hợp tuyên truyền vận động hội viên, nông dân đóng góp ngày công lao động để bê tông cứng hóa 5,6 km đường giao thông nội đồng, trục bản; xây dựng mới 2 nhà văn hóa bản; 60 nhà tiêu hợp vệ sinh; xóa 8 nhà tạm; làm mới 3,3 km đường điện chiếu sáng nông thôn... 

Hội Nông dân huyện Phong Thổ tuyên truyền vận động hội viên, nông dân hiến 327 m2 đất; đóng góp 425 triệu đồng, 1.650 ngày công làm mới, sửa chữa 12,6km đường giao thông nông thôn; 7,2km kênh mương; 16 phòng học. Giao thông nông thôn thuận lợi đã thúc đẩy các địa phương đẩy mạnh xây dựng các mô hình du lịch cộng đồng, thu hút khách du lịch tham quan, vừa nâng cao thu nhập, vừa bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc.

Những năm gần đây, nhiều thôn bản ở các huyện Tam Đường, Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) đã đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng. Ảnh tư liệu VH

Hội Nông dân huyện Tân Uyên phối hợp khảo sát nắm tình hình, xây dựng kế hoạch hướng dẫn giúp đỡ bản Ngam Ca, xã Nậm Sỏ xây dựng nông thôn mới; vận động nông dân hiến 1.200 m2 đất, đóng góp 702,400 triệu đồng, 312 ngày công lao động tham gia xây dựng và duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng nông thôn, làm nhà tiêu hợp vệ sinh, đào hố rác tại các hộ gia đình…

Đặc biệt, với mục tiêu tạo điều kiện giúp hội viên vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, các cấp Hội đã đẩy mạnh thực hiện Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, tạo động lực thúc đẩy hội viên, nông dân tham gia phát triển kinh tế nông thôn. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân vượt khó, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất của mình.

Cùng với đó, các cấp Hội Nông dân đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế như: Thực hiện ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội giúp hội viên vay vốn; phát triển Quỹ Hỗ trợ Nông dân; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, mở các lớp dạy nghề ngắn hạn; vận động hội viên tham gia liên kết sản xuất theo chuỗi. Đồng thời, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với các đơn vị bạn xây dựng, triển khai các mô hình tổ hợp tác xã phát triển kinh tế có hiệu quả như mô hình nuôi dê sinh sản tại xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ; trồng chăm sóc lúa nếp Co Giàng, thu mua chè sạch tại xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên... 

Đại diện các đơn vị trao dê giống cho bà con bản Sàng Mà Pho, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ. Ảnh tư liệu

Nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn, có vốn kinh doanh hàng tỷ đồng trở lên, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm người lao động; từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, nông dân, góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới cũng như phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tăng cường triển khai mô hình “Dân vận khéo” trong phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới

6 tháng đầu năm 2022, công tác Hội và phong trào nông dân toàn tỉnh Lai Châu tiếp tục được triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả nổi bật: Các cấp Hội thường xuyên quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên, nông dân thông qua việc triển khai các mô hình “Dân vận khéo”. Toàn tỉnh đã tổ chức 570 buổi tuyên truyền cho 32.820 lượt người, trọng tâm tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội và các nghị quyết chuyên đề, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV), giai đoạn 2021 – 2025.

Toàn tỉnh đã kết nạp mới 712 hội viên, thành lập 01 chi hội, 01 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, 01 THT và chi hội Nông nghiệp hữu cơ Lai Châu; tổ chức 173 cuộc kiểm tra, giám sát; tổ chức 34 lớp tập huấn về KHKT; phối hợp mở 55 lớp dạy nghề cho hội viên, nông dân; giải ngân 24 dự án vay vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân với số tiền 9.464 triệu đồng cho 163 hộ vay sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Ngày 29/9/2022, tại xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè, Hội Nông dân tỉnh đã chủ trì phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động hội viên xây dựng nông thôn mới năm 2022 nhằm phát huy vai trò của tổ chức Hội trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của tỉnh về thực hiện “Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới”.

Hội nghị tuyên truyền, vận động hội viên xây dựng nông thôn mới năm 2022 do Hội Nông dân tỉnh tổ chức ngày 29/9/2022.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được thông tin Quyết định số 318/QĐ-TTg, ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; Quyết định 263/QĐ-TTg ngày 22/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025... và các nội dung chính của văn bản liên quan; Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh Lai Châu về quy định chính sách về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025; vai trò của các cấp Hội và hội viên nông dân trong việc xây dựng nông thôn mới; xây dựng mẫu người nông dân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế... Kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020, năm 2021; một số kinh nghiệm, cách làm hay và điển hình tập thể, cá nhân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Tầm quan trọng, phương thức triển khai xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trong phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới…

Cũng tại Hội nghị, giảng viên đã tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thay đổi các tập quán lạc hậu, vệ sinh môi trường nông thôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua đặc biệt là phong trào "Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu chung sức xây dựng nông thôn mới". Bên cạnh đó còn tuyên truyền hội viên nông dân thực hiện tốt các biện pháp trong phòng chống dịch tả lợn châu Phi và phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn.

Ngày 16/08/2022, ông Mùa A Trừ,  Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu; ông Hoàng Thọ Trung, Bí thư Huyện ủy Sìn Hồ; đại diện Agribank chi nhánh tỉnh Lai Châu trao Nhà tình nghĩa cho gia đình hội viên Chang Thị Blia (xã Pa Khóa, huyện Sìn Hồ).

Ông Mùa A Trừ - Chủ tịch Hội Nông dân Lai Châu cho biết: "Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới; triển khai đăng ký mô hình “Dân vận khéo” tham gia xây dựng nông thôn mới; thực hiện Chương trình phối hợp giữa Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lai Châu và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh về tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời, vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia xây dựng, tu bổ hệ thống thủy lợi, kiên cố kênh mương nội đồng, làm đường giao thông nông thôn, xây dựng trường học, trạm y tế, nhà văn hóa theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Từ năm 2016 đến nay, Hội Nông dân tỉnh đã vận động hội viên, nông dân đóng góp trên 180 nghìn ngày công lao động, hiến 345.000m2 đất để xây dựng nông thôn mới". 

Hội Nông dân chủ động, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới ở Cao Bằng
(Tapchinongthonmoi.vn) - Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền xây dựng nông thôn mới tới hội viên nông dân, triển khai sâu rộng và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, tổ chức nhiều hoạt động khuyến khích phát triển nông nghiệp, sản xuất kinh doanh, vươn lên thoát nghèo và làm giàu...