Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Huyện Kiến Thụy đạt chuẩn Nông thôn mới
Duy Mạnh - 07:29 27/07/2022 GMT+7
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 881/QĐ-TTg công nhận huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng đã được công nhận hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện Nông thôn mới (NTM).

100% các xã trong huyện đạt 19/19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới

Phó Thủ tướng giao Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng Nông thôn mới.

Thời điểm bắt đầu triển khai Chương trình xây dựng Nông thôn mới, nhiều người, trong đó có cả cán bộ, đảng viên còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại ngân sách nhà nước rót về để xây dựng hạ tầng. Nắm bắt được thực tế này, lãnh đạo huyện Kiến Thụy đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, phổ biến đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân thông qua các hội nghị Quân- Dân- Chính- Đảng, các buổi họp của Hội đồng nhân dân xã, các cuộc sinh hoạt chi bộ, thôn, dân cư và các ngành, đoàn thể về mục đích, nội dung, tư tưởng chỉ đạo, cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như của huyện về mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ động tổ chức tập huấn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm Văn hóa, Đài Phát thanh huyện tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, trong đó chú trọng nêu gương người tốt, việc tốt, mô hình và cách làm hay, cách làm sáng tạo trong xây dựng Nông thôn mới của các xã trong và ngoài huyện.

Lãnh đạo huyện còn tổ chức cho tất cả các thành viên trong Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới của huyện, của các xã đi tham quan học tập kinh nghiệm xây dựng Nông thôn mới ở xã Thanh Tân, huyện Kiến Xương, Thái Bình và xã Hải Đường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định... Qua đó, tinh thần chủ đạo của Chương trình xây dựng Nông thôn mới là một cuộc vận động lớn sức người, sức của từ chính nguồn lực của người dân (Nhà nước chỉ hỗ trợ một phần kinh phí) đã được quán triệt sâu rộng.

Các đoàn thể cùng người dân thi công đường giao thông tại xã Nông thôn mới Tân Trào (huyện Kiến Thuỵ). Ảnh Báo Hải Phòng

Bằng sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, cũng như sự đồng thuận của nhân dân, sau gần 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, huyện Kiến Thụy gặt hái được những thành tựu quan trọng. Đến nay, 100% các xã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới. Diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sạch, đẹp; đời sống nhân dân ngày càng cải thiện…

Tiếp tục xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu, cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững

Sau 10 năm, diện mạo nông thôn ở Kiến Thụy đã thay đổi rõ rệt, kinh tế nông thôn phát triển khá với nhiều mô hình và hình thức tổ chức sản xuất tiến bộ, hiệu quả, các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục phát triển toàn diện.

Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, điều kiện sống được đảm bảo hơn, thu nhập bình quân của người dân tăng cao, người dân nông thôn ngày càng được hưởng thụ nhiều hơn các tiện ích, dịch vụ công và được chăm lo cuộc sống ngày càng tốt hơn. Về an ninh chính trị, trật tự xã hội đảm bảo, xã hội bình yên, đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành ngày càng trưởng thành và có trách nhiệm hơn với nhân dân.

Trong sản xuất, huyện Kiến Thụy tích cực thực hiện cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, tăng khả năng cạnh tranh nông sản, bảo vệ môi trường, sinh thái và nâng cao thu nhập cho người dân ở khu vực nông thôn.

Đồng thời đẩy mạnh phát triển nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, gắn với phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thích ứng với biến đổi khí hậu và kết nối bền vững với chuỗi giá trị nông sản trên cả nước và hướng đến xuất khẩu.

Chợ Nông thôn mới xã Đại Hà khang trang, sạch đẹp. Ảnh haiphong.gov.vn

Chương trình giảm nghèo được lãnh đạo huyện quan tâm tập trung vào việc dạy nghề và bổ túc nghề cho các lao động thuộc hộ nghèo, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội quản lý tốt nguồn vốn vay quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm để hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm thường xuyên cho lao động có thu nhập ổn định, giúp các hộ nghèo có phương tiện, tư liệu sản xuất để thoát nghèo.

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng Nông thôn mới ở Kiến Thụy cũng gặp không ít khó khăn, thách thức như việc huy động nguồn lực từ nhân dân, doanh nghiệp và vốn xã hội hóa thực hiện xây dựng Nông thôn mới theo đề án được phê duyệt còn hạn chế. Việc xử lý rác thải sinh hoạt gặp nhiều khó khăn, một số xã còn xử lý theo phương thức chôn lấp đơn giản hoặc tập kết ra các khu vực đất công cộng ngay tại địa phương. 

Tiếp tục xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu, huyện Kiến Thụy xác định một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 là: Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 2%/năm. Thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nội bộ ngành Nông nghiệp; trong đó, trồng trọt chiếm 21,4%, chăn nuôi chiếm 29,18%, thủy sản chiếm 47,9%. Giá trị trên 1 đơn vị diện tích đạt 250 triệu đồng/ha/năm, tỷ lệ diện tích trồng trọt được ứng dụng cơ giới hóa, công nghệ tiên tiến, công nghệ cao đạt trên 50%.

Xã Đạ Rsal huyện Đam Rông: Phấn đấu đạt mục tiêu xây dựng NTM kiểu mẫu vào năm 2023
(Tapchinongthonmoi.vn) - Xã Đạ Rsal thuộc huyện Đam Rông là xã điểm trong chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu của tỉnh Lâm Đồng. Nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay bộ mặt nông thôn nơi đây đã “sang trang mới”, đời sống của người dân cũng được nâng cao rõ rệt.