Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Hội Nông dân Hưng Yên:

Duy trì, hoạt động hiệu quả Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật

Ánh Ngọc - 13:07 28/11/2023 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Đến nay, Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên đã xây dựng được 101 Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật. Với nhiều hoạt động cụ thể, Câu lạc bộ đã giúp cho hội viên nông dân tiếp cận và nâng cao hiểu biết pháp luật, qua đó góp phần hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân, giữ vững ổn định trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.
Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội thi "Nông dân tìm hiểu pháp luật năm 2023". Ảnh: H.N

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật là việc làm thường xuyên, liên tục

Trong những năm qua, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh xác định, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là việc làm thường xuyên, liên tục để góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật của cán bộ, hội viên nông dân, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, giữ vững an ninh trật tự xã hội ở địa phương; đồng thời, cũng là một trong những hình thức để tập hợp, thu hút nông dân tham gia các hoạt động của Hội. Hàng năm, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã ban hành các văn bản cụ thể để chỉ đạo các cấp Hội thực hiện: Hội Nông dân các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền,  kịp thời phổ biến nội dung các văn bản pháp luật có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn như: Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Luật Đất đai năm 2013, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Chăn nuôi, Luật Trồng trọt, Luật Bảo vệ môi trường…

Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh còn tổ chức Hội thi “Nông dân tìm hiểu pháp luật năm 2023” với 10 đội và gần 100 thí sinh là cán bộ, hội viên nông dân, thành viên câu lạc bộ nông dân với pháp luật, tuyên truyền viên, hòa giải viên đến từ 10 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Song song với đó, Hội Nông dân tỉnh còn triển khai có hiệu quả Quyết định số 81/2014-TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội trong tỉnh đã tổ chức 65 buổi tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho 5.240 lượt cán bộ, hội viên nông dân; củng cố và duy trì hoạt động của 101 câu lạc bộ (CLB) Nông dân với pháp luật.

Để duy trì hiệu quả hoạt động của các CLB, hàng năm, Hội Nông dân tỉnh đều có văn bản hướng dẫn về việc tổ chức sinh hoạt, thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ về tư vấn, tuyên truyền cho thành viên trong ban chủ nhiệm CLB; cử cán bộ Hội Nông dân tỉnh phụ trách, hướng dẫn các CLB tổ chức sinh hoạt, hướng dẫn nghiệp vụ. Đồng thời cung cấp thêm cho ban chủ nhiệm CLB tờ rơi, tờ gấp, sách, tài liệu về những văn bản pháp luật mới được ban hành có hiệu lực để ban chủ nhiệm kịp thời cập nhật góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt CLB.

Một buổi sinh hoạt của các thành viên CLB Nông dân với pháp luật xã Việt Hưng (Văn Lâm, Hưng Yên). Ảnh: H.N

Duy trì hoạt động hiệu quả của CLB Nông dân với pháp luật

Xác định được tầm quan trọng trong việc trang bị kiến thức pháp luật cho hội viên nông dân, thông qua CLB Nông dân với pháp luật, Hội Nông dân tỉnh đã tích cực, chủ động xây dựng, quản lý, duy trì hoạt động của câu lạc bộ. Mỗi CLB có 30 – 50 hội viên nông dân tham gia sinh hoạt do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã làm Chủ nhiệm. Các CLB đều xây dựng quy chế hoạt động và duy trì sinh hoạt theo tháng hoặc theo quý.

Nội dung sinh hoạt tập trung vào việc phổ biến kiến thức pháp luật theo từng chuyên đề cụ thể; tư vấn, hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc về pháp luật theo yêu cầu của hội viên nông dân; tham gia hòa giải các vụ việc; tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước  liên quan trực tiếp đến người nông dân như: Quy định về chính sách thu hồi đất; thừa kế; phòng, chống bạo lực gia đình… Nhiều CLB duy trì sinh hoạt nề nếp, đạt hiệu quả cao như CLB “Nông dân với pháp luật” của xã Hùng An (Kim Động), xã Vĩnh Khúc (Văn Giang)... 

Một trong những CLB hoạt động tích cực, hiệu quả, ông Đỗ Xuân Đạo, Chủ tịch Hội Nông dân xã, Chủ nhiệm CLB “Nông dân với pháp luật” xã Việt Hưng (Văn Lâm) cho biết: Những năm trước đây, hội viên nông dân xã hiểu biết về pháp luật, các chính sách mới liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn… còn hạn chế, dẫn đến một số mâu thuẫn, xích mích nhỏ. Trước tình hình đó, tháng 11/2017, CLB “Nông dân với pháp luật” xã Việt Hưng được thành lập gồm 50 thành viên. Ngay từ khi mới thành lập, CLB đã xây dựng quy chế hoạt động và duy trì sinh hoạt theo định kỳ 3 tháng 1 lần. Ban Chủ nhiệm CLB thường xuyên đôn đốc các thành viên nắm bắt tình hình chấp hành pháp luật và tâm tư, kiến nghị, thắc mắc của hội viên nông dân ở các địa bàn dân cư, từ đó tổ chức tuyên truyền, tư vấn về pháp luật. Ngoài ra, các thành viên của CLB còn thường xuyên được tham gia tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền, kỹ năng hòa giải và được phân công phụ trách tổ hòa giải tại các thôn.

Trong 6 năm qua, CLB phối hợp với Hội Nông dân xã đã hòa giải thành 5 vụ mâu thuẫn trong hội viên nông dân, tạo uy tín đối với hội viên nông dân. Có được kết quả như vậy là nhờ các thành viên trong tổ tích cực hiểu sự việc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các bên, từ đó phân tích, đưa ra những lý lẽ có lý, có tình dựa trên các quy định của pháp luật để tiến hành hòa giải. Bên cạnh đó, CLB đã tổ chức được 4 lớp tư vấn pháp luật; tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua các buổi sinh hoạt CLB, tổ chức lồng ghép tại các hội nghị, hội thi, hội thao, giao lưu văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt định kỳ ở chi hội, tổ hội với các nội dung về: Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, bầu cử…. cho hàng nghìn lượt hội viên nông dân.

Hiện nay, CLB đã được trang bị tủ sách pháp luật và thường xuyên được Hội Nông dân xã cập nhật, trang bị thêm những đầu sách mới để các thành viên CLB tra cứu thông tin khi cần. Sau 6 năm hoạt động, CLB được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, hội viên nông dân tin tưởng tìm đến để tư vấn, hỗ trợ pháp luật. Nhờ vậy, các vụ mâu thuẫn, khiếu nại trên địa bàn xã đã giảm đáng kể, các xung đột  thường được giải quyết ngay từ cơ sở, hòa giải kịp thời không để xảy ra những xung đột lớn; tình làng, nghĩa xóm được giữ gìn và phát huy; góp phần tham gia đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các địa phương

Có thể nói, cung với việc phổ biến, giáo dục, vận động hội viên, nông dân tin tưởng, đồng thuận, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương, hoạt động của Câu lạc bộ còn đóng góp tích cực trong việc khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Hội Nông dân trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân cũng như trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội.

*THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 81/2014/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ