Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Sơn La phấn đấu giá trị sản phẩm nông, lâm, thủy sản đạt trên 15.000 tỷ đồng
13:05 23/02/2022 GMT+7
Năm 2022, tỉnh Sơn La tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; trong đó, tích cực chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tạo quỹ đất, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn...

Ngày 22/2, Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện Nghị quyết số 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp chế biến nông sản giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 08 về phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản tập trung, bền vững, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến 2030.

Thực hiện Nghị quyết về phát triển công nghiệp chế biến nông sản giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030, trong năm 2021, tỉnh Sơn La đã phát triển thêm vùng nguyên liệu phục vụ cho các nhà máy chế biến nông sản lớn; phát triển thêm hơn 180 ha chè, trên 70 ha cà phê, gần 1.500 ha mía, hơn 5.000 ha sắn…

Vùng trồng Xoài huyện Mai Sơn (Sơn La) đang vào độ ra hoa kết trái.

Trong xây dựng quy hoạch, thu hút đầu tư, nâng cao năng lực chế biến bảo quản nông sản, tỉnh đã thu hút thêm Dự án Tổ hợp trang trại sinh thái, bò sữa công nghệ cao Mộc Châu với quy mô 4.000 con, đáp ứng khoảng 20 triệu lít sữa bò tươi nguyên liệu mỗi năm; nhà máy chế biến nông sản tại cụm công nghiệp Mộc Châu; nhà máy chế biến đường lỏng Glucose BHL Sơn La tại Khu công nghiệp Mai Sơn…

Nội dung phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản tập trung, bền vững, ứng dụng công nghệ cao theo Nghị quyết số 08 cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Nổi bật như ứng dụng công nghệ cấy chuyển phôi giống bò sữa thuần chủng tại Mộc Châu; phát triển nhà máy chế biến thức ăn cho bò sữa; ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn lọc đàn cá, công nghệ sản xuất cá giống bằng phương pháp đẻ vuốt và ấp trứng bằng hình vây; mô hình nuôi trai lấy ngọc…

Việc phát triển khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được quan tâm. Năm 2021, tỉnh Sơn La đã công nhận vùng chè ứng dụng công nghệ cao Vinatea Mộc Châu; Triển khai các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ như: trồng thử nghiệm cúc hoa vàng làm dược liệu, trồng hoa Lan Hồ Điệp… Dự kiến xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Sơn La có diện tích trên 200 ha tại huyện Mộc Châu, với các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, bảo quản chế biến sản phẩm nông nghiệp...

Sơn La đã phát triển thêm hơn 180 ha chè trong năm 2021

Năm 2022, tỉnh Sơn La tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; trong đó, tích cực chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tạo qũy đất, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ phục vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đồng thời, triển khai các nhiệm vụ phát triển nông, lâm, thủy sản và chế biến nông sản bám sát với các Nghị quyết, chỉ tiêu của Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, đảm bảo phát triển bền vững, theo quy hoạch vùng... phấn đấu tốc độ tăng trưởng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 7,2%; giá trị sản phẩm nông, lâm, thủy sản đạt trên 15.000 tỷ đồng./.

Theo VOV

Sơn La phấn đấu giá trị xuất khẩu nông sản trên 160 triệu USD
Năm 2022, tỉnh Sơn La phấn đấu giá trị hàng hóa nông sản tham gia xuất khẩu đạt 162,5 triệu USD, tăng 8,3% so với năm 2021.